AERA MOOK「偏差値だけに頼らない中高一貫校選び2022」に掲載されました

2021年7月12日

AERA MOOK「偏差値だけに頼らない中高一貫校選び2022」(6月28日創刊号)に掲載されました。

朝日新聞出版ニュースサイト「AERA dot.」でもご覧いただけます。

https://dot.asahi.com/ad/21071201/